ÚVODTRASY | PROPOZICE | PŘIHLÁŠENÍ & VÝSLEDKYGALERIE | HISTORIE | #okolo80dubu

PROPOZICE PRO MĚŘENÝ TRÉNINK – ČASOVKU JEDNOTLIVCŮ:

Koná se za zpřísněných hygienických podmínek. Startovní intervaly jsou uzpůsobené skupinám po 30 osobách. Každá skupina má vyhrazenu jednu hodinu.

DATUM A MÍSTO:
Neděle 30. května 2021, Bílý Kostel

POŘADATEL:
Lužický sportovní spolek

GENERÁLNÍ PARTNER:
KSM Castings CZ

PREZEN(TA)CE:
V místě startu

KATEGORIE:

Trénink Kategorie Ročník Disciplína Trať
Dětský Není vyhlášen
Hlavní Žáci od ročníku 2007 Časovka 9,6 km
Junioři 2003-2006
M20 1992-2002
M30 1982-1991
M40 1972-1981
M50 1962-1971
M60 1961 a starší
Z20 1982-2006
Z40 1981 a starší
MTB * Bez rozdílu kategorií

(*) MTB – Horská kola s šířkou pneumatik minimálně 2,1“. Bude kontrolováno na startu. Jezdec s neodpovídajícím obutím bude diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného!

TRATĚ:
Časovka Okolo 80 dubů (https://www.strava.com/segments/28401278): Start Bílý Kostel, směr Grabštejn, dále přes Válavice, cíl Pekařka, trať měří 9,6 km, převýšení 150m! Kvalita silnic je dobrá (úsek Bílý Kostel – Grabštejn má hrubý asfalt, kolem statku ve Václavicích bývá nepořádek od traktorů – hlína)! Nebezpečné místo je serpentina nad Grabštejnem a následná křižovatka, opatrní buďte v údolí před posledním výjezdem na most nad Pekařkou!

CENY:
KM Trading, Nutri Clinic, KSM Hrádek

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
Dle aktuálních hygienických opatření. Startovat se bude v minutových odstupech vždy maximálně 30 osob během jedné hodiny. Prosíme, dodržujte platná hygienická opatření, neshlukujte se a dodržujte 2 m rozestupy

 • 11:00 – 11:45 – Prezence pro první vlnu startujících
 • 11:00 – 12:45 – Prezence pro druhou vlnu startujících
 • 12:00 – 12:31 – Start účastníků se startovním číslem 110-141
 • 13:00 – 13:32 – Start účastníků se startovním číslem 142-175

STARTOVNÉ A PŘIHLÁŠKY:
Přihlašování je možné pouze předem nejpozději do 28. května (do 12:00) elektronicky na e-mail: team@teamksmhradek.cz. Po tomto termínu nebude možné se přihlásit.

Kategorie Přihláška Platba Startovné
Hlavní a MTB Předem do 29. 5., 14:00 (pouze e-mailem) Na místě 150,- Kč

OBČERSTVENÍ:
Místní – Tatran nebo Stánek pod Třešní

ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
Bez zdravotního zajištění

PARKOVÁNÍ:
Využijte parkoviště v blízkosti trati, např. Bílý Kostel u Tatranu, Grabštejn, Václavice apod. Z bezpečnostních důvodů neparkujte přímo na trati. Parkování v prostoru startu a cíle je zakázáno! Pokud můžete, přijeďte na kole.

PODMÍNKY:
Každý účastník svým podpisem při prezenci potvrdí, že jeho zdravotní stav odpovídá charakteru akce a aktuálním hygienickým předpisům! Svým podpisem také potvrdí, že je obeznámen s propozicemi a následujícími instrukcemi!

 • Každý účastník svým podpisem při prezenci potvrdí, že jeho zdravotní stav odpovídá charakteru akce a aktuálním hygienickým předpisům! Svým podpisem také potvrdí, že je obeznámen s propozicemi a následujícími instrukcemi!
 • Prezence začíná v 11:00 v místě startu a končí vždy 15 minut před koncem každé startovní vlny:
  110-141 = 11:00-11:45
  142-175 = 11:00-12:45
  Startovní čas každého účastníka je zveřejněn ve startovní listině na webových stránkách závodu, případně na vyžádání u pořadatele.
 • Účastník je povinen dostavit se na start 5 minut před startem a být připraven odstartovat v čase, který mu byl přidělen do startovní listiny. Pokud start nestihne, má možnost odstartovat se zpožděním, ale musí tuto skutečnost ohlásit startérovi. Bude mu započítán startovní čas dle startovní listiny.
 • V případě defektu nebo závady na stroji bude účastníkovi povolen start na konci startovní listiny. Tuto skutečnost musí ohlásit startérovi.
 • Časovkářské speciály jsou povoleny, stejně jako časovkářské nástavce na řídítka.
 • Jízda v háku není povolena.
 • Je zakázán jakýkoliv doprovod na trati, pouze u juniorských a žákovských kategorií je povolen, musí se však pohybovat minimálně 10 m za jezdcem.
 • Na startu není povolena pomoc druhé osoby.
 • Trénink se jede na neuzavřené trati, startující je povinen dodržovat pravidla silničního provozu a pokyny pořadatele a pohybovat se pouze na pravé straně vozovky!
 • Ochranná přilba je povinná!!!
 • Každý startující startuje na vlastní nebezpečí. Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti s tímto měřeným tréninkem.
 • ZÁKAZ PARKOVÁNÍ V PROSTORU STARTU A CÍLE!

Startovní listinu najdete zde: Finální startovní listina
Propozice ke stažení zde: Propozice Okolo 80 dubů 2021 – casovka